Oracle Kendi Kendini Yöneten Çözümler ile Bulut Daha da Güvenli!
Admin 25 Nisan 2021

Oracle Kendi Kendini Yöneten Çözümler ile Bulut Daha da Güvenli!

Oracle Kendi Kendini Yöneten Çözümler ile Bulut Daha da Güvenli!

1950’lerden beri üzerinde konuşulan ve araştırmalar yapılan Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ konuları artık kişisel alanlarda cebimize sığacak kadar küçüldü ve kullanım alanı bulabilmekte. Bilgisayar ortamlarındaki genel işlem yapabilme kabiliyetlerini artması ve ilgili konulardaki veri birikiminin doğru öneriyi üretebilecek şekilde zenginleşmesi ile artık kurumsal alanlarda makine öğrenimi ve yapay zeka konuşabilmek mümkün hale geldi ve bilhassa istatistik biliminin de katkısı ile zenginleşen makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojileri, python ve R gibi yazılım geliştiricilerin tercih ettiği açık kaynak kütüphanelerin ve dillerin gelişmesi ile kurumsal alanda veri bilimciler ve geliştiriciler nezdinde daha da yaygın kullanılır hale geldi.

40 yılın üzerinde bir süredir kurumsal alanda veri ve bilgi ile ilgili çözümler sunan Oracle, günümüzün teknolojik gelişimi ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda yıkıcı, dönüştürücü teknolojiler olarak anılan makine öğrenimi, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin birer platform olarak müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerine sunarken, kendi platform ve hazır yazılımlarının (PaaS ve SaaS) ürün özelliklerini zenginleştiren ve daha güvenli/güvenilir hale getiren destekleyici teknolojiler olarak da kendi çözümlerini destekler niteliklerde kullanmaktadır. Daha doğru karar verebilen bir İnsan Kaynakları istihdam uygulaması, daha uygun teklifi üretebilen ve güvenilir dağıtık işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan Satın Alma uygulaması, bu gömülü kullanım alanlarına sadece birer örnek.

Oracle Veri Tabanı yazılımının zaman içerisinde kazandığı “kendi kendini düzenleyebilme” kabiliyetleri ile olgunlaşan ve daha güvenli, hatasız ve ‘sürücüsüz’ çalışabilecek özelliklere sahip bir yazılım halini alan “Oracle Autonomous Database”, endüstrinin ilk ‘Kendi Kendini Yöneten’ veri tabanı bulut servisi olarak Oracle tarafından müşterilerinin hizmetine sunulmakta. Öncelikle Veri Ambarı iş yüklerini çalıştırmaya özelleşen servisi olan “Oracle Autonomous Data Warehouse” ile duyurusu yapılan bu yeni bulut kategorisi, daha sonra işlem odaklı (transactional) iş yüklerine hizmet etmek üzere tasarlanan “Oracle Autonomous Transactional Processing” servis duyurusu ile geliştirilmiş ve özelleşmiş, ve en son yapılan geliştirme ile JSON verilerinin performanslı ve güvenli bir şekilde tutulabilmesi ve işlenebilmesi için “Autonomous JSON” veri tabanı servisi duyurulmuştur. 

Yukarıda bahsi geçen ve kendi kendini yönetim yeteneklerine sahip olan veri tabanı servisleri genel kullanım için Oracle’ın bulut veri merkezlerinde hizmete sunulmakla birlikte; veri güvenliği ve mevzuat gereksinimleri neticesinde doğan ihtiyaçlar çerçevesinde, müşterilerimizin veri merkezlerinde konumlandırılan, kendi güvenlik duvarı arkasında çalıştırdıkları ve bulut hizmeti tüketim modeli avantajları ile sunulan müşteriye özel bulut ortamlarında da  “Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer” sunulmaktadır.   

Orta ve uzun vadede kendi kendini yönetebilen platformların gündelik hayatımızda daha da fazla yer alacağını değerlendirilirken, bu yeni platformların insan hatasına yer vermeden daha güvenli, daha doğru ve daha verimli işletim ortamlarını sağlayacakları ve bu sayede halihazırda platformların işletimi için kullanılan insan kaynağının katma değeri yüksek olan veriden değer elde etme süreçlerine kayacağı öngörülmekte.

Cem Nuri Cömert

Oracle Çözüm Mühendisliği Direktörü

Paylaş: