Türkiye’nin Dijitalleşme Notu 2020’de 3,06/5’ya Yükseldi
Admin 10 Haziran 2020

Türkiye’nin Dijitalleşme Notu 2020’de 3,06/5’ya Yükseldi

TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibariyle geçen seneye kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede “ortalama” kategorisinde yer aldı.

Raporda detaylarını bulabileceğiniz ve sunumlarınızda – çalışmalarınızda çok işinize yarayabilecek başlıklar arasında şunlar var:

• Lisanssız yazılım kullanım oranı (yüklenen yazılımların %)

• Ar-Ge harcaması (% GSYH)

• Patent İşbirliği Anlaşması kapsamındaki patent başvurusu (bir milyon kişi başına)

• Mobil ağ kapsamı, (nüfusun %)

• Uluslararası internet bant genişliği, (kb/s)

• Telekomünikasyon hizmetlerindeki yıllık yatırımın gelir içindeki payı (% telekomünikasyon geliri)

• Sabit genişbant internet tarifeleri (SGP $/aylık)

• Cep telefonu aboneliği

• Hanelerde bilgisayar sahipliği (%)

• STEM alanında yükseköğrenim mezunları (20-29 yaş arası, 1000 kişide)

• Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam edilen işgücü oranı (%)

• BİT hizmetleri ihracatı (% toplam hizmet ticareti)

• e-katılım Endeksi (0-1 arası)

Raporu '' buraya '' tıklayarak indirebilirsiniz.

Paylaş: