Kurumsal Kimlik ve İmaj Oluşturma

Kurumsal Kimlik, firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumlar ile marka değeri taşıyan isimlerin hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden bir kavramdır.

Firmalar kurumsal kimlik tasarımına büyük önem vermeli ve bu amaç ile alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Kurumsal kimlik demek kurumun imzası görevini göreceğinden dolayı bir kez kullanılmaya başlandıktan ve hedef kitle kurumsal kimlik ile firmaları bağdaştırdıktan sonra, firmalar imajlarını son derece kuvvetlendirmiş olacaklardır.

EFF kurumsal kimlik ve imaj oluşturma hizmetiyle firmanızın oluşan tüm marka değeri sorunlarında sizlere kaliteli bir hizmet anlayışı sunmaktadır.

Detaylı bilgi için buradan ekip ile iletişime geçiniz. 

Kurumsal Kimlik ve İmaj Oluşturma

Marka ve Sektör Analizi

İşletmeniz kurumsallaşma sürecinde büyük bir marka değerine kavuşabilir. Fakat öncelikle kapsamlı bir marka ve sektör analizi gerekmektedir. Markanın kendi yapısal analizleri ile içinde bulunduğu sektörün ve rakiplerin derinlemesine analizi bahsi geçen süreçte ileriye dönük büyük yatırımlardır.

EFF firmanıza müşteri trendlerinden, rakip firmaların güçlü ve zayıf yanlarına, kişisel SWOT analizinden derinlemesine sektör analizine kadar tüm raporları sunmaktadır.

Detaylı bilgi için buradan ekip ile iletişime geçiniz. 

Marka ve Sektör Analizi

İş Geliştirme

İş dünyasının en kritik noktası var olan bir işi geliştirmek veya yeni bir fikir yaratmaktır. Bu durum mevcut stratejiler üzerine yenilerinin eklenmesini, farklı fikirlerin profesyonelizmini gerektirmektedir.

EFF, geliştirmek istediğiniz fikirlerinizde, kullandığı birçok farklı enstrümanla size danışmanlık sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için buradan ekip ile iletişime geçiniz. 

İş Geliştirme